Port Dickson Municipal Council    
 
Home |  FAQ |  Site Map
Maklum balas ini adalah aduan terhadap agensi Kerajaan sahaja. MPPD adalah berperanan untuk menguruskan aduan mengikut takrifan aduan seperti yang dinyatakan di laman web MPPD iaitu mppd.spab.gov.my. Bagi isu aduan yang berada di luar bidang kuasa MPPD, aduan tersebut hendaklah dikemukakan terus kepada agensi Kerajaan/Swasta yang mengawalselia entiti berkenaan. Adalah diharapkan maklumat ini membantu orang ramai memahami skop dan peranan MPPD dalam menguruskan aduan awam.
   Please provide your feedback
Type * :
Subject * :
Details * :
Location :
:: Attachment :
 
Hide Profile for this case.

Complainant Login

User ID :
Password :

Personal Details

 
Register Account : Yes    No
   Tell us about your particulars
Name * :
ID No. * :
 
   Let us know how we can contact you
Address  * :
Postcode  * :
Country  * :
State :
City :
Phone  * :
Email :
 
 
 
 
   Disclaimer
I have read and agreed to the Terms & Condition.
 
   Captcha
 
Submit