Port Dickson Municipal Council    
 
Home |  FAQ |  Site Map

Maklum balas ini adalah aduan terhadap agensi Kerajaan sahaja. MPPD adalah berperanan untuk menguruskan aduan mengikut takrifan aduan seperti yang dinyatakan di laman web MPPD iaitu mppd.spab.gov.my. Bagi isu aduan yang berada di luar bidang kuasa MPPD, aduan tersebut hendaklah dikemukakan terus kepada agensi Kerajaan/Swasta yang mengawalselia entiti berkenaan. Adalah diharapkan maklumat ini membantu orang ramai memahami skop dan peranan MPPD dalam menguruskan aduan awam.

Please provide your feedback

Tell us about your particulars

 
Akaun pengguna Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAAA)?Disclaimer:

Kerajaan Malaysia tidak bertanggungjawap terhadap sebarang kehilangan, kerosakan atau keaiban yang dialami kerana menggunakan perkhidmatan dalam portal ini.